Protocol terugplaatsingsbeleid swv Oost Achterhoek

Een van de beleidsvoornemens van het swv Oost Achterhoek is het terugplaatsingsbeleid van de speciale scholen voor basisonderwijs (s.b.o.-scholen) naar het regulier basisonderwijs. Voor elke geplaatste leerling op de s.b.o.school zal gekeken worden of terugplaatsing een optie is. Daarvoor is een terugplaatsingsprotocol geschreven onder de titel: protocol terugplaatsingsbeleid swv Oost Achterhoek.

terug