Over ons

Om alle basisschoolleerlingen in de regio van het SWV Oost Achterhoek passend onderwijs te bieden, werken alle scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 samen. ‘Samen op reis naar Inclusiever onderwijs’, dat is het uitgangspunt van het samenwerkingsverband. De afspraken die de schoolbesturen met elkaar maken, staan in het ondersteuningsplan

Een overzicht van alle schoolbesturen in het samenwerkingsverband vindt u hier

Ga naar https://scholenopdekaart.nl/ voor meer informatie over een school of een schoolbestuur. 

Verbinding onderwijs en zorg

Het samenwerkingsverband zorgt voor afstemming met de gemeenten in de regio en legt de verbinding tussen zorg (het jeugdplan van de betreffende gemeente) en onderwijs (het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband). Ook stemt het samenwerkingsverband het beleid nauwkeurig af met het gemeentelijk Ondersteuningsteam van de drie gemeenten, voorschoolse voorzieningen en de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Zo wordt gezorgd voor een goede doorgaande lijn. 

Hoe is het samenwerkingsverband georganiseerd? 

Het samenwerkingsverband primair onderwijs Oost Achterhoek is een stichting en bestaat uit:

Directie

Jeroen Bloemenkamp

jbloemenkamp@swvoostachterhoek.nl

Secretariaat (RAP)

Corine Reesink

Berny Geurkink

rap@swvoostachterhoek.nl