Samen met

Voorschoolse instellingen

Samenwerkingsverband Oost Achterhoek werkt samen met de voorschoolse instellingen binnen de regio. Door op de volgende link te klikken komt u bij de voorschoolse partners die deel uitmaken van Samenwerkingsverband Oost Achterhoek.


Schoolbesturen in de regio

Alle scholen hebben een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school. Dit doen ze meestal voor meer dan één school. Soms laat het schoolbestuur veel over aan de schoolleiding, maar het bestuur blijft eindverantwoordelijk. Schoolbesturen zorgen ervoor dat het geld wordt verdeeld, scholen voldoende mensen hebben die er werken en de school goed onderwijs geeft. Schoolbesturen hebben zorgplicht. Het is de taak van het schoolbestuur ervoor te zorgen dat de school regelt dat elk kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. En extra hulp krijgt als dat nodig is. Dat doen ze soms met hulp van het samenwerkingsverband. In de schoolgids staat bij welk schoolbestuur de school van uw keuze hoort. Meer informatie over de schoolbesturen en scholen in de regio vindt u hieronder of via deze link.

Scholen voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijke stap. Heeft uw kind (ook) op de middelbare school hulp nodig? Kijk dan goed of de school dit kan regelen. Op de site van het samenwerkingsverband Slinge-Berkel vindt u alle informatie over het voortgezet onderwijs in onze regio.

Ondersteuningsteam Oost Achterhoek

Het (gemeentelijk) ondersteuningsteam Oost Achterhoek is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of verzorgers. Iedereen die woont in de gemeente Aalten, Oost Gelre of Winterswijk kan bij dit ondersteuningsteam terecht. Met toestemming van beide ouders en/of de jongere kan ook iemand anders om hulp of advies vragen. De hulp van het ondersteuningsteam Oost Achterhoek is vrijwillig en er is geen verwijzing nodig van de huisarts. Meer informatie over de taken en werkwijze van het ondersteuningsteam Oost Achterhoek vindt u hier.

Preventieplatform Jeugd

Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Soms is daar wat hulp bij nodig. Het Preventie Platform Jeugd biedt trainingen, cursussen en bijeenkomsten aan voor kinderen, ouders, opvoeders en professionals in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Meer informatie over de taken en werkwijze van het Preventieplatform Jeugd vindt u hier.

Nieuwe trainingen & bijeenkomsten Preventie Platform jeugd.

Drie gemeenten

Gemeentelijke jeugdhulp

Soms bestaat een deel van de extra hulp van uw kind uit jeugdhulp. Scholen en gemeenten in het samenwerkingsverband Oost Achterhoek werken hierin samen.
Het samenwerkingsverband maakt daarover eens in de vier jaar afspraken met alle gemeenten in onze regio. U kunt als ouder bij uw gemeente ook zelf vragen om jeugdhulp. Soms zijn er bijvoorbeeld problemen bij het opgroeien of opvoeden. Dan kan de gemeente helpen. Ze geeft jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen en hun ouders of verzorgers . De gemeenten helpen u graag!
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Aalten
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Oost Gelre of Samen in Oost Gelre
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Winterswijk of de Post

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is in dienst van de gemeente. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen wel naar school gaan. Ouders kunnen bij de leerplichtambtenaar in sommige gevallen vrijstellingen en ontheffingen aanvragen. Als er problemen zijn met naar school gaan, kan de leerplichtambtenaar een leerling, ouders en de school helpen bij het zoeken naar oplossingen.
Ook kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of helemaal niet staat ingeschreven op een school. Elke gemeente heeft minstens één leerplichtambtenaar in dienst. Hier vindt u de contactgegevens van de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont:

Leerplichtambtenaar gemeente Aalten
Heleen Klein Breteler (basisonderwijs en voortgezet onderwijs)
T 06 18 99 98 97
h.kleinbreteler@lerenwerkt.nu
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Aalten

Leerplichtambtenaar gemeente Oost Gelre
Judith Spekschoor (basisonderwijs en voortgezet onderwijs)
T 06 43 15 26 57
j.spekschoor@oostgelre.nl
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Oost Gelre

Leerplichtambtenaar gemeente Winterswijk
Stephanie te Brake (basisonderwijs en voortgezet onderwijs)
T 06 28 37 92 93 •  0543 543 543
sbrake@winterswijk.nl
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Winterswijk

Leerling vervoer

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot, of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen dan een vergoeding van de vervoerskosten van huis naar school aanvragen bij de gemeente waar ze wonen. U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor leerlingen die naar het (voortgezet) speciaal onderwijs en (speciaal) basisonderwijs gaan. Het vervoer dat u aanvraagt moet noodzakelijk zijn. Het samenwerkingsverband beoordeelt of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan speciale scholen voor basisonderwijs.
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Aalten
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Oost Gelre
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Winterswijk