Voorschoolse instellingen

De overgang van de voorschoolse instelling naar het reguliere basisonderwijs is een belangrijke stap in het leven van uw kind.

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen werkt het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek samen met de voorschoolse instellingen binnen de regio.
De ontwikkelingen binnen de verschillende voorschoolse instellingen worden 2x per jaar in het overleg van de werkgroep Het Jonge Kind uitgewisseld.
Uiteraard kunt u met vragen terecht bij de voorschoolse instelling waar uw kind zit, maar ook bij het samenwerkingsverband kunt u terecht met vragen.

De volgende voorschoolse partners maken deel uit van Samenwerkingsverband Oost Achterhoek.