Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2023 uit drie onafhankelijke leden. De leden van de Raad van Toezicht zijn geworven op basis van een vastgesteld profiel en publiek geworven van buiten de kring van de schoolbesturen. De Raad van Toezicht is belast met:

De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit op basis van een toezichtkader en toezichtvisie waarin is neergelegd wat de focus van het intern toezicht is en welke criteria de Raad van Toezicht hierbij hanteert. Afstemming hierover heeft met de Deelnemersraad plaatsgevonden.

De Raad van Toezicht voert periodiek overleg met de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is zichtbaar binnen het SWV door werkbezoeken af te leggen en overleg te voeren met de OPR en deelnemersraad.