Het ondersteuningsplan

Samen op reis naar inclusiever onderwijs


Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, kwalitatieve ondersteuning. Onderwijs dat past bij de behoefte van het individuele kind. Of dit nu regulier onderwijs (BAO) is of speciaal (basis)onderwijs (SBO & SO). Wat kinderen, ouders en scholen nodig hebben, vormt het uitgangspunt voor wat we doen.

Het ondersteuningsplan ‘Op reis naar inclusiever onderwijs’ van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Oost Achterhoek loopt van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2026 en is mede op basis van de evaluatie passend onderwijs tot stand gekomen. In dit plan wordt beschreven hoe we in deze periode inclusiever onderwijs verder vorm gaan geven in de regio Oost Achterhoek.
In de One-pager wordt het ondersteuningsplan samengevat en is de impact, die we samen willen bereiken, geformuleerd.

Vanuit jaarplannen worden de resultaten verantwoord en beschrijven we de doelstellingen voor het komende jaar. Deze zijn vanuit de strategische thema’s vormgegeven in programma’s en activiteiten. We reflecteren ieder jaar op onze resultaten en zorgen dat we van daaruit nieuwe en concrete stappen zetten om onze ambitie te bereiken.

Alle genodigden hebben een uitnoding ontvangen.