Privacy Statement

Samenwerkingsverband Oost Achterhoek vindt privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en betrokkenen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Hier vindt u ons reglement.

Zorgvuldig omgaan met privacy betekent dat wij:

Contact opnemen naar aanleiding van dit privacy statement, of bij algemene vragen met betrekking tot privacy kan via info@swvoostachterhoek.nl.

FG (Functionaris Gegevensbescherming)

De FG van Samenwerkingsverband Oost Achterhoek is Judith Bordewijk, bereikbaar via judith@privacyopschool.nl.  

Datalek melden?

Neem zo spoedig mogelijk (24/7) contact op met de FG via judith@privacyopschool.nl.