Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden door een van medewerkers van het samenwerkingsverband. U hebt gesprekken gehad met deze persoon en toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld. Stapsgewijs:

Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U doet een beroep op de
klachtenregeling. Dat kan langs 2 kanalen.

– U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het bestuur van het
samenwerkingsverband. Haar naam is Loes van Oosteren.
Zij is bereikbaar onder nummer: 024-3607103

– U dient een klacht in bij de landelijke klachtencommissie. Die melding verloopt via het
samenwerkingsverband de Liemers po, Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar.
Contactpersoon: mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618.
Meer informatie hierover op de website: www.onderwijsgeschillen.nl