Het oudersteunpunt

Ouders en jeugdigen hebben, in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind informatie nodig die toegankelijk en begrijpelijk is en toepasbaar is op hun specifieke situatie. Ze worden desgewenst ondersteund, zodat zij samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod komen. Elke regio is anders en elke context is anders. Het is daarom belangrijk dat ouders en jeugdigen in hun eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden.
Het oudersteunpunt van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek heeft als doel om ervaringen, behoeften en vragen te bundelen op het gebied van opvoeden, ontwikkeling en onderwijs. Het oudersteunpunt is opgezet om ouders te informeren en te ondersteunen.

Zo kunnen wij u helpen bij de zoektocht naar een passende school, voorzien wij u van informatie bij onduidelijkheden over de ondersteuning van uw kind, of geven wij u informatie over routes binnen het onderwijs. Voor deze en andere vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met het steunpunt voor informatie en advies van het samenwerkingsverband. Het steunpunt is er voor zowel ouders/verzorgers als voor onderwijsprofessionals. Wij helpen u graag!

Telefoon: 0543-512593
E-mail: rap@swvoostachterhoek.nl

Wat is samenwerkingsverband?

In een samenwerkingsverband werken alle scholen in een regio samen om te zorgen dat er in die regio passend onderwijs is voor ieder kind. Iedere school is aangesloten bij een samenwerkingsverband van de regio waarin de school gevestigd is. Dat geldt dus voor scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Op de website van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek staan alle scholen vermeld die liggen in de drie gemeenten van het samenwerkingsverband. Dit zijn Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Wat is een ondersteuningsplan?

In het samenwerkingsverband Oost Achterhoek werken alle scholen samen om te zorgen dat er in de regio passend onderwijs is voor ieder kind. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staan de afspraken die alle schoolbesturen en partners in onze regio samen hebben gemaakt over extra ondersteuning en begeleiding van kinderen. Zo maken zij afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld.

Wat kan het Samenwerkingsverband voor mij als ouder betekenen?

Iedere school biedt, indien nodig, naast basisondersteuning ook extra ondersteuning. Op die manier zorgt de school dat ieder kind tot ontwikkeling en leren kan komen. Wanneer uw kind, ondanks de ingezette interventies, onvoldoende tot ontwikkeling komt, kan het samenwerkingsverband gevraagd worden om als onafhankelijke partner mee te denken. Het samenwerkingsverband sluit op aanvraag van de school aan bij een schoolondersteuningsteam-overleg op de school. Heeft u als ouders zelf een vraag dan kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband via het contactformulier op deze website of door een mail te sturen aan rap@swvoostachterhoek.nl.

Drie pijlers:

  • Informeren
    Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek biedt objectief en onafhankelijk informatie over de ontwikkeling van kinderen en thema’s rondom passend- en inclusiever onderwijs. Het gaat hierbij om landelijke informatie, maar ook om regionale informatie vanuit onze samenwerkingspartners. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld activiteiten en werkwijzen die gelden binnen het gebied van het samenwerkingsverband.
  • Ondersteunen
    Naast informeren is het onze ambitie om ouders te ondersteunen bij vragen of problemen waar ze tegenaan lopen met betrekking tot de opvoeding, ontwikkeling en onderwijs. Graag denken we met u mee en ondersteunen we u met praktisch advies en begeleiding waar nodig. Loopt u als ouder ergens tegen aan waar u hulp bij nodig hebt, neem dan contact met ons op.
  • Signaleren
    Het oudersteunpunt kent naast informeren en ondersteunen ook een signalerende functie. Graag horen we van ouders welke vragen er leven en aan welke vormen van begeleiding of ondersteuning er behoefte is. We zijn benieuwd naar ervaringen van ouders met passend onderwijs in de regio. Wilt u als ouder ervaringen delen of mist u iets in het aanbod in de regio, laat het ons dan weten.


Heeft u een vraag of opmerking?

Komt u informatie tegen op de website die niet (meer) klopt?
Mist u bepaalde onderwerpen of bent u op zoek naar meer informatie over een bepaald onderwerp? Of heeft u vragen of behoefte aan advies op het gebied van ontwikkeling of onderwijs? Vul dan onderstaand contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vraag