ZORGTEAM

Werkwijze


Om het kind met specifieke ondersteuningsbehoeften het beste te bieden werken we als scholen in de Oost Achterhoek op een vergelijkbare wijze met zorgteams.
Samenwerking vraagt om duidelijke afspraken. Afspraken met de professionals in en rond de scholen, de zorginstanties en natuurlijk de ouders. Zodat we goed weten wat we van elkaar mogen verwachten.

De leerkracht in de groep kent het kind goed. Deze merkt het dan ook snel als het kind extra ondersteuning nodig heeft. Hij of zij zal hierover in contact met de ouders treden. Ook bespreekt de leerkracht hoe het kind op school het best geholpen wordt. Als deze hulp onvoldoende is, dan kan de leerkracht dit bespreken binnen het Zorgteam op de school, uiteraard met toestemming van de ouders.

 

Deelnemers aan de zorgteams


Een zorgteamoverleg op school bestaat uit verschillende deelnemers die, afhankelijk van de vraagstelling, aanwezig zijn bij de bespreking. In ieder geval zijn de ouders en de intern begeleider aanwezig, meestal aangevuld met de leerkracht en de orthopedagoog.
Daarnaast kunnen op afroep de jeugdverpleegkundige van de GGD Gelre-IJssel (in het speciaal basisonderwijs is dit de jeugdarts), de directeur van de school, experts uit het speciaal onderwijs, eventueel andere betrokken leerkrachten, de schoolmaatschappelijk werkende of andere in het gezin opererende professionals.

Zij volgen de leerlingen op school en eventueel thuis, ieder vanuit haar/zijn eigen vakgebied. De orthopedagoog kan bijvoorbeeld tips geven in verband met het moeilijke leren of het gedrag van een kind. En de verpleegkundige bekijkt juist de medische kant. Zo geeft het Zorgteam de leerkracht en ouders advies waarmee uw kind verder kan komen.


Planning en duur van de besprekingen


Scholen zorgen zelf voor een zorgvuldige planning en communicatie richting de deelnemers aan het overleg. De ouders worden op de hoogte gesteld van de zorgteambespreking. Toestemming hiervoor is niet verplicht, wel gewenst.
In het algemeen zal een zorgteam bespreking niet langer dan drie kwartier in beslag nemen.