Z.A.T.T. (Zorg-, Advies- en ToewijzingsTeam)

Op deze pagina komt informatie over de doelen, werkwijze en routing m.b.t. het ZATT. Tevens een link met data van de ZATT vergaderingen. 

De ZATT-vergaderingen van het Samenwerkingsverband 2018-2019

Draaiboek ZATT