BELEID

De zorgroute beschrijft de stappen die scholen nemen om tot goed beleid rondom kinderen met extra ondersteuningsbehoeften te komen. Wanneer een kind verwezen wordt naar een ander schooltype, zijn al deze stappen zorgvuldig doorlopen. U kunt de zorgroute hier downloaden.