Zorgroute

De zorgroute binnnen ons samenwerkingsverband bestaat uit zes stappen.

De eerste drie betreffen de basisondersteuning op en door de basisschool.

Stap vier gaat over de extra ondersteuning op het niveau van het eigen schoolbestuur.

Stap vijf beschrijft de bovenschoolse ondersteuning.

Stap zes gaat over de toeleiding en terugleiding naar/van het so en sbo.

 

U kunt de zorgroute in pdf formaat hier downloaden.