Scholen, Besturen & Gemeenten

Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek bestaat uit een samenwerking van 14 schoolbesturen, waaronder 2 schoolbesturen voor speciaal onderwijs.
U vindt de namen van de schoolbesturen onder de volgende link: schoolbesturen. Op de pagina van de schoolbesturen vindt u een menu voor de onder die schoolbesturen funcitonerende scholen.

Het samenwerkingsverband heeft goede contacten en afstemming met het s.w.v. passend voortgezet onderwijs; s.w.v. Slinge-Berkel.

Een derde belangrijke partij om mee af te stemmen wordt gevormd door de gemeenten. Met de drie gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk worden de gezamenlijke domeinen intensief en in gezamenlijke verantwoordelijkheid afgestemd en ingevuld.
Dat heeft geleid tot de volledige integratie van de gezamenlijke 1e lijns jeugdzorgvoorziening van deze drie gemeenten (Het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin) in de ondersteuningsstructuren van elke basisschool binnen het samenwerkingsverband. Zie voor de uitwerking het ondersteuningsplan, hoofdstuk 7, of onder tabblad documenten.

Een ander product uit deze goede samenwerking is de opzet om te komen tot een gezamenlijke bespreking tussen onderwijs en gemeenten in het Z.A.T.T.. Doel is om in één bespreking te komen tot het toewijzen van een onderwijs- en (desgevraagd) zorgarrangement, gekoppeld aan eventueel leerplicht en leerlingenvervoer.
Hiervoor is een draaiboek met uitgangspunten en werkwijze opgesteld. Dit document vindt u ook onder het tabblad documenten.