Vacatures

Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek zoekt een onafhankelijk, technisch voorzitter voor de bestuursvergaderingen. 

Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek kent een bestuur dat bestaat uit een gemandateerde vertegenwoordiger van de 14 schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband.
Het bestuurlijk model op dit moment is het bestuur-directie model. Door voortschrijdende inzichten moet er meer aandacht komen voor de scheiding van bestuur en toezicht en daarom heeft het bestuur de intentie om door te groeien naar Raad van Toezicht-model.

Eén van de stappen op weg daar naar toe is het aanstellen van een onafhankelijk, technisch voorzitter.
We zijn op zoek naar iemand :

-       met affiniteit voor deze taak
-       met bestuurlijke ervaring

-       die kan werken op basis van de door het samenwerkingsverband geformuleerde
         missie, visie en doelen.

Het bestuur komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering van 2 uur per keer. De nieuwe voorzitter zal ook aanwezig zijn bij de aan elke bestuursvergadering voorafgaande bijeenkomst van de agendacommissie waar de bestuursagenda voorbereid wordt.
We denken aan een investering van 30 tot 40 uur op jaarbasis.
In onderling overleg wordt gekeken naar een passende financiële vergoeding. 

Past deze oproep in uw ambitie en wilt u uw interesse kenbaar maken, neem dan vóór 13 juni 2018 via de mail of via de telefoon contact op met de voorzitter van het bestuur, mevr. Jessica van Zuidam.

Haar contactgegevens zijn:

E-mail: Jessica.vanzuidam@paraatscholen.nl 
Tel.    : 0315-215009