Over ons

De Missie en Visie van SWV Oost Achterhoek

Missie

Met alle betrokken partners in de regio streven naar optimale samenwerking om een sluitend onderwijs- en/of zorgcontinuüm te realiseren waarin voor ieder kind een passende plek is en waar mogelijkheden zijn om niet alleen het kind, maar ook de professionals, ouders en andere betrokkenen rond het kind te ondersteunen en te begeleiden om de kansen voor een optimale ontwikkeling van het kind te vergroten.


Visie

Ieder kind heeft het recht zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in een zo normaal en thuisnabij mogelijke setting waarin vanuit pedagogisch optimisme en vertrouwen in de ontwikkelingskracht van kinderen wordt gedacht en handelingsgericht wordt gewerkt.

Voor een uitgebreidere beschrijving en alle details met betrekking tot het samenwerkingsverband verwijzen wij u naar het ondersteuningsplan.