Conferentie Passend onderwijs in de veranderende maatschappij.

Op 9 februari 2017 hebben de 5 regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs een conferentie georganiseerd waar een viertal sprekers hun visie hebben gegeven op de ontwikkelingen in de maatschappij en de rol van het onderwijs daarbinnen.

Erwin Bomers en Kees Klomp hebben hun presentaties beschikbaar gesteld en die kunnen via onderstaande link nog een keer bekeken worden. De presentatie van Claire Boonstra is niet ter publicatie vrij gegeven en de hr. Paul van Meenen heeft in zijn betoog geen PowerPoint gebruikt.

- PowerPoint presentatie van Erwin Bomers

- PowerPoint presentatie van Kees Klomp

terug