Het wisselteam

Overige deskundigen:

Vertegenwoordigers uit de scholen voor speciaal basisonderwijs:

Dhr. J. Bloemenkamp
Directeur SBO NieuwHessen
te Aalten.
j.bloemenkamp@accentscholengroep.nl

Dhr. M.M.M. Vissers
Directeur SBO De Korenburg
te Winterswijk.
mvissers@dekorenburg.nl

 

Dhr. W. van der Zanden
SBO St. Ludgerus te Lichtenvoorde
w.vanderzanden@sboludgerus.nl

 

 

Vertegenwoordigers vanuit de scholen voor speciaal onderwijs cluster 3: 

Dhr. J. van der Weerd
Directeur Hamalandschool Lichtenvoorde en Aladon Aalten. 
J.vanderWeerd@hamalandschool.nl     
Mevr. K. Buter
Orthopedagoog Hamalandschool Lichtenvoorde en Aladon Aalten.
K.Buter@deonderwijsspecialisten.nl


Vertegenwoordiger(s) vanuit de scholen voor speciaal onderwijs cluster 4: 

 

Dhr. J. Oude Maatman
Directeur SO Klein Borculo
j.oudemaatman@sotog.nl

 

 

Vertegenwoordiger(s) vanuit de gemeenten:

Gemeente Oost Gelre:

Mw. B. Poelhuis
Leerplichtambtenaar
b.poelhuis@oostgelre.nl
Mw. B. van Doorn
WMO-loket
b.vandoorn@oostgelre.nl
 
Mw. V. van Uem 
Leerlingenvervoer
v.vanuem@oostgelre.nl
 
   

Mw. I. ter Haar
Jeugdloket
jeugdloket@oostgelre.nl

Mw. E. Hoendeboom
Jeugdloket
jeugdloket@oostgelre.nl
   

Mw. K. Berenschot
Jeugdloket
jeugdloket@oostgelre.nl

 

Gemeente Winterswijk:

Dhr. W. Bus
Zorgloket en Leerlingenvervoer
wbus@winterswijk.nl

Mw. S. te Brake
Leerplichtambtenaar
sbrake@winterswijk.nl               

   
Mw. N. Menting
Jeugdconsulent
nmenting@winterswijk.nl
Mw. C. Luimes
Jeugdconsulent
cluimes@winterswijk.nl

Gemeente Aalten:

   
Mw. M. Zanderink
Leerplichtambtenaar
m.zanderink@aalten.nl
 
Mw. C. Wienholts
Publieksconsulent Jeugd
c.wienholts@aalten.nl
Mw. M. Reukers
Publieksconsulent Jeugd
m.reukers@aalten.nl
   
terug