Wie zitten er in het Z.A.T.T.

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van het Z.A.T.T.
De wet op Passend Onderwijs schrijft voor dat er minimaal twee onafhankelijke deskundigen aan de bespreking deelnemen.

Het Z.A.T.T. Oost Achterhoek kent de volgende leden:

- een vaste groep leden; het kernteam;
  In het kernteam hebben zitting de voorzitter, de secretaris, een orthopedagoog 
  of kinder- en jeugdpsycholoog en een jeugdarts. De meeste functies kennen
  een
 dubbele bemensing waarvan steeds één persoon aanwezig is.

- deskundigen die op afroep deelnemen aan de bespreking; het wisselteam
  Het gaat hier om:   - een groep overige deskundigen die vanuit verschillende
                                     onderwijstypen meedenken en adviseren dan wel
                                     besluiten.

                                   - vertegenwoordigers van de gemeenten als er sprake is van
                                     een aanvraag voor een onderwijs-zorg-arrangement.

Tenslotte worden mensen uitgenodigd die verbonden zijn aan de aangemelde leerling. Dat zijn:

  • de ouder(s)/verzorger(s)
  • vertegenwoordigers van de school of instelling waar de aanmelding vandaan komt
  • mensen die ondersteunen in het gezin of andere belanghebbenden die (meestal door ouders) gemeld worden.

De laatst genoemde groep is van zeer groot belang, omdat zij de leerling het best kennen. Ouders praten als ervaringsdeskundige en partner mee aan de Z.A.T.T.-tafel.
In geval van een complexe vraag kan de bespreking veel aanwezigen kennen. De voorzitter bewaakt dit. Het is goed dat ouders zich hier bewust van zijn.

terug

Onderliggende pagina's