Speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

De scholen voor speciaal onderwijs in Nederland zijn verdeeld in vier clusters:

cluster 1:    
Scholen voor kinderen met visuele problemen. Cluster 1 biedt opvang voor blinde en slechtziende kinderen. Binnen het s.w.v.
Oost Achterhoek zijn twee 
stichtingen actief: Bartiméus en Vision.
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de websites van deze twee partijen, www.bartimeus.nl en www.visio.org.  

De scholen binnen cluster 1 en de diensten ambulante begeleiding van beide instellingen zijn niet opgenomen in de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, maar blijven autonoom.
Aanmeldingen worden binnen cluster 1 besproken en daar ligt ook de verantwoordelijkheid voor eventuele plaatsing.
Er zijn afspraken gemaakt met de vertegenwoordigers van dit cluster om aanmeldingen voor cluster 1, via het Z.A.T.T. van het s.w.v. Oost Achterhoek te laten lopen. Dat wordt met ouders overlegd en alleen met hun instemming vindt aanmelding plaats. Het doel van de bespreking in het Z.A.T.T. is een adviesbespreking, waarin gekeken wordt of er binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplaats te vinden is, of dat verwijzing naar een cluster 1-school, die verder weg ligt, noodzakelijk is.

cluster 2:
Scholen voor kinderen met auditieve beperkingen, spraak-/taalproblemen of autisme.  Cluster 2 biedt opvang voor dove en slechthorende kinderen, als ook voor kinderen met ernstige spraak-/taalproblemen. Binnen het s.w.v. Oost Achterhoek is Kentalis actief. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de website www.kentalis.nl

De scholen binnen cluster 2 en de diensten ambulante begeleiding zijn niet opgenomen in de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de samenwerkings- verbanden passend onderwijs, maar blijven autonoom.
Aanmeldingen worden binnen cluster 2 besproken en daar ligt ook de verantwoordelijkheid voor eventuele plaatsing.
Er zijn afspraken gemaakt met de vertegenwoordigers van dit cluster om aanmeldingen  voor cluster 2, via het Z.A.T.T. van het s.w.v. Oost Achterhoek te laten lopen. Dat wordt met ouders overlegd en alleen met hun instemming vindt aanmelding plaats. Het doel van de bespreking in het Z.A.T.T. is een adviesbespreking, waarin gekeken wordt of er binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplaats te vinden is, of dat verwijzing naar een cluster 2-school, die verder weg ligt, noodzakelijk is.

cluster 3:
Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen  (zmlk), kinderen met een ernstige meervoudige beperking, kinderen die langdurig ziek zijn en kinderen met fysieke beperkingen.

Voor het swv Oost Achterhoek zijn dat:

*   Het Aladon in Aalten www.aladon.nl
* Hamalandschool  in Lichtenvoorde www.hamalandschool.nl
* Mariëndael in Doetinchem  www.doetinchem.mariendael.nl 
* Het Roessingh in Enschede www.ocr.nl 

Alle cluster 3 scholen maken bestuurlijk deel uit van het s.w.v. Oost Achterhoek. De plaatsing van leerlingen op deze scholen voor speciaal onderwijs is de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Leerlingen worden daarvoor aangemeld bij het Z.A.T.T. van het samenwerkingsverband.

cluster 4:Alle cluster 3 scholen maken bestuurlijk deel uit van het s.w.v. Oost Achterhoek. De plaatsing van leerlingen op deze scholen voor speciaal onderwijs is de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Leerlingen worden daarvoor aangemeld bij het Z.A.T.T. van het samenwerkingsverband.

Scholen voor kinderen met een ernstige gedragsmatige ondersteuningsvraag. Voor het swv Oost Achterhoek staat de cluster 4 school in Borculo; school Klein Borculo   www.sokleinborculo.nl                                     

Deze cluster 4-school maakt bestuurlijk deel uit van het s.w.v. Oost Achterhoek. De plaatsing van leerlingen op deze scholen voor speciaal onderwijs is de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Leerlingen worden daarvoor aangemeld bij het Z.A.T.T. van het samenwerkingsverband.

terug