De vergaderopzet van het Z.A.T.T.

De bespreking van de kinderen in het Z.A.T.T. kent een protocol met de volgende stappen:

-       opening
-       voorstelronde
-       vergaderopzet kort toelichten
-       verhelderingsronde
-       discussie (meestal over wat is de passende onderwijsplek voor de aangemelde leerling)
-       formuleren van advies of besluit
-       vervolgafspraken
-       korte terugblik op het gesprek (als de tijd het toe staat)

In het zoeken naar de juiste plek in het onderwijs wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de aangemelde leerling. Wat vraagt deze leerling aan extra ondersteuning om te komen tot een voor haar of hem optimale ontwikkeling. Als de ondersteuningsbehoeften van de leerling zo scherp mogelijk zijn geformuleerd, wordt vervolgens gekeken naar het aanbod vanuit het onderwijs. Welk type onderwijs, welke school kan op de juiste wijze tegemoet komen aan de vraagstelling van de leerling. Daarbij wordt altijd gestart met het zoeken naar reguliere scholen zo leerling-thuis nabij mogelijk. Wordt daar geen passend aanbod gevonden, dan wordt automatisch gekeken naar het aanbod van de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs. Blijken de ondersteuningsbehoeften van de leerling ook voor die scholen te intensief te zijn, dan wordt gekeken naar het onderwijsaanbod van de scholen voor speciaal onderwijs.

Er wordt van de Z.A.T.T. vergadering een verslag gemaakt, dat alleen intern in het Z.A.T.T. beschikbaar is. Ouders kunnen rapportage bij de voorzitter opvragen (bijv. als dat nodig is voor het aanvragen van andere ondersteuning). Ouders zijn echter volledig op de hoogte van de inhoud van de bespreking, omdat ze de bespreking bijgewoond hebben.

terug