Speciaal onderwijs cluster 3

Cluster 3:
Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen  (zmlk), kinderen met een ernstige meervoudige beperking, kinderen die langdurig ziek zijn en kinderen met fysiek beperkingen.

Voor het swv Oost Achterhoek zijn dat:
 

*   Het Aladon in Aalten www.aladon.nl
*   Hamalandschool in Lichtenvoorde  www.hamalandschool.nl
* Mariëndael in Doetinchem  www.doetinchem.mariendael.nl
* Het Roessingh in Enschede www.ocr.nl 
terug