Zorg Advies en Toewijzingsteam (Z.A.T.T.)

In onderstaande teksten geven we u informatie over het Zorg Advies- en ToewijzingsTeam binnen het swv Oost Achterhoek. Hieronder is de grote informatieve lijn opgenomen, met steeds een link naar verdiepende informatie.

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben de wettelijke taak om de toegang tot het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) te regelen .
Daartoe heeft het samenwerkingsverband een onafhankelijke commissie aangesteld, die de uitvoerende taak heeft gekregen er voor te zorgen dat kinderen op een passende onderwijs plek onderwijs krijgen. Omdat het hier gaat om een toewijzings-taak, maar ook om de mogelijkheid van het geven van een advies, functioneert deze commissie onder de naam Z.A.T.T.; het ZorgAdvies- en ToewijzingsTeam van het s.w.v. Oost Achterhoek.

terug