MR/ OPR

Ouders praten mee via de Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad bestaat uit veertien personen, evenveel als de besturen die aan dit samenwerkingsverband deelnemen. De raad bestaat uit zeven oudervertegnwoordigers en zeven onderwijsvertegenwoordigers. Elk bestuur stelt een persoon beschikbaar/ kiest een vertegenwoordiger. Via de link komt u bij de statuten en het reglement van de OPR.

 

Een lijst met afkortingen vind u hier.

terug

Onderliggende pagina's