Aanmelden op een basisschool

Het aanmelden van een kind op de basisschool

De Wet op Passend Onderwijs geeft aan hoe een kind aangemeld moet worden op een basisschool.
Voor u als ouder is het van belang dat u op de hoogte bent van het volgende:

  • U kunt uw zoon of dochter aanmelden vanaf het moment dat hij of zij drie jaar is geworden
  • U moet die aanmelding schriftelijk doen
  • Die aanmelding leidt automatisch tot een plek in het onderwijs. De school van aanmelding heeft zorgplicht en dat wil zeggen dat uw zoon/dochter na aanmelding geplaatst wordt op de school waar aangemeld is of op een andere (meer passende) onderwijsplek.
  • De basisschool heeft zes weken de tijd om te onderzoeken of het aanbod van de school past bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek heeft het aanmelden van kinderen als een advieslijn naar alle scholen uitgewerkt. Voor de ouders is daar een informatieve brief voor geschreven die u via deze link kunt openen. Informatiebrief

Daarin wordt u geïnformeerd over de wijze van aanmelden en de stappen daarin. Als uw zoon of dochter een voorschoolse instelling (bijv. een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) bezoekt, dan krijgt u deze informatie automatisch in het gesprek dat plaats vindt, wanneer uw kind drie jaar wordt. De informatie kan ook aangereikt worden vanuit Yunio 0-4.

Er is ook een voorbeeld gemaakt voor een aanmeldformulier. U kunt kennis nemen van de opzet en inhoud van het formulier voor het aanmelden van kinderen die voor de eerste keer aangemeld gaan worden voor het basisonderwijs via de volgende link Aanmeldformulier basisonderwijs leerlingen 3/4 jaar

Er is ook een formulier voor het aanmelden van kinderen die van een andere school komen, als voorbeeld te vinden onder de volgende link Aanmeldformulier basisonderwijs van school naar andere school

Het betreft hier een voorbeeld! Met deze voorbeeldformulieren kunt u niet aanmelden. Voor een aanmelding zoekt u contact met de school van uw keuze, waarna u alle informatie krijgt die u nodig heeft. U kunt ook kijken op de website van die school. 
Daar staan de documenten met de volgende informatie:

  • het beleid van de school wat betreft het aanmelden van nieuwe kinderen
  • een beschrijving van de opzet van de school en de wijze waarop eventuele extra ondersteuning geboden kan worden (Het School-Ondersteunings-Profiel )
  • het Aanmeldformulier en aanvullend het Informatieformulier van de school

U meldt uw zoon of dochter aan door het inleveren van beide formulieren (aanmeld- én Informatieformulier)op de school van uw keuze.

Mocht u vragen hebben over de specifieke aspecten binnen de aanmelding van uw zoon of dochter, neemt u dan contact op met de school waar u uw kind aan wilt melden. Heeft u vragen over de gang van zaken zoals geschetst in deze tekst, dan kunt desgewenst contact zoeken met het Regionaal AanmeldPunt (R.A.P.) van het samenwerkingsverband.

 

terug