Schorsen en Verwijderen

Hier vindt u de informatie die verstrekt is tijdens de bijeenkomst over Schorsen en Verwijderen d.d. 11.10.2017. 

- PowerPoint Schorsen, verwijderen en andere onderwijskundig/juridische items, dl 1
- PowerPoint Schorsen, verwijderen en andere onderwijskundig/juridische items, dl 2.
- Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen.  

terug