Ondersteuningsplan

De wet op Passend Onderwijs geeft aan dat alles wat er binnen een SWV Passend Onderwijs afgesproken wordt en als beleid geformuleerd wordt, beschreven wordt in het Ondersteuningsplan. Ook het SWV Oost Achterhoek heeft in haar Ondersteuningsplan haar beleid geformuleerd, zie daarvoor:

 "Ondersteuningsplan 2018-2022" 

In principe wordt het beleid voor een meerjarenperiode van 4 jaar vastgesteld. Verwacht wordt dat er na het schooljaar 2014-2015 een evaluatie komt, die tot bijstelling van het geformuleerde beleid zal leiden. Vanuit de medezeggenschap en ouderverantwoordelijkheid heeft de Ondersteunings-Plan-Raad (OPR) van het samenwerkingsverband naar het voorgelegde ondersteuningsplan gekeken. Op 26 februari 2014 heeft de OPR unaniem ingestemd met het ondersteuningsplan.

Het ondersteuningsplan kent ook een instemmingsoverleg met de 3 gemeenten binnen het werkgebied. Op 2 februari 2014 hebben de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre in het 'Op Overeenstemming Gericht Overleg' ingestemd met het hierboven genoemde plan.

terug