Bestuursdocumenten

Op deze pagina kunt u documenten van en door het bestuur inzien en downloaden.

De Statuten

Voor de Stichting Samenwerkingsverband Oost Achterhoek zijn de statuten begin oktober 2013 vastgesteld door het bestuur en direct daarna bekrachtigd door de notaris in Winterswijk. Statuten SWV Oost Achterhoek

Reglement Bestuurscommissie

Binnen het bestuur van het samenwerkingsverband is een bestuurscommissie benoemd, die als agendacommissie functioneert. 

De taak en bevoegdheden van deze commissie zijn vastgesteld in het Reglement Bestuurscommissie Samenwerkingsverband Oost Achterhoek

Managementstatuut

De taken en het mandaat van het management zijn vastgelegd in het Managementstatuut van het SWV Oost Achterhoek.

Het samenwerkingsverband kent vanuit het bestaan een agendacommissie die samen met het management bekijkt welke punten op de agenda van een bestuurlijk overleg komen.

Per juli 2018 zijn de statuten van de stichting SWV Oost Achterhoek bijgesteld om het werken met een onafhankelijk technisch voorzitter van het bestuur mogelijk te maken. De bijgestelde statuten kunt u via de link inzien. 

terug